Όταν η αφή υποκαθιστά την όραση

τα αντικείμενα που μπορούμε να αγγίξουμε και να περιεργαστούμε γίνονται αντιληπτά από τον εγκέφαλο σχεδόν σαν να τα βλέπουμε.