Η ικανότητα του ανθρώπου για γραφή και ανάγνωση είναι το θεμέλιο στο οποίο βασίστηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντεπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αν δεν είναι σε θέση να διαβάσει.

Με τον όρο δυσλεξία εννοούμε τη μαθησιακή δυσκολία, κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, όπως μια οργανική πάθηση. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς, που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με νοητική καθυστέρηση.

Τυπικά εμφανίζεται στην πρώιμη σχολική ηλικία και αφορά το 5-20% των παιδιών ανάλογα με τη στατιστική. Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια παρά στα κορίτσια, αν και πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην ιδιοσυγκρασία των αγοριών αυτής της ηλικίας, που τα κάνει πιο αφηρημένα και απρόσεκτα.Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα