Έρευνα

Το Athens Eye Hospital συμμετέχει ενεργά στη εκπόνηση πολύ-κεντρικών μελετών όπως η Octave(τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 2 θεραπευτικών σχημάτων για τη νέο-αγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχρας κηλίδας) Συγχρόνως αναδρομικές κλινικές μελέτες που διενεργούνται από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και σχετίζονται με καινοτόμες χειρουργικές παρεμβάσεις ανακοινώνονται σε διεθνή οφθαλμολογικά συνέδρια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα