Βλεμματικές θέσεις και στραβισμός

Η θέση των ματιών μας, όταν κοιτάζουμε ευθεία μπροστά, λέγεται πρωτεύουσα βλεμματική θέση.
- Περισσότερα »

Δοκιμασία κάλυψης

Η δοκιμασία κάλυψης (cover test) αποτελεί την απλούστερη και πιο αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση του στραβισμού.
- Περισσότερα »

Μέτρηση της γωνίας του στραβισμού

Σε πολύ μικρά παιδιά, που δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά, η ύπαρξη στραβισμού μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας τον φακό-στυλό και παρατηρώντας τις αντανακλάσεις του φωτός στους κερατοειδείς των ματιών του παιδιού.
- Περισσότερα »

Δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί να αναγνωριστεί με τη δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων ή δοκιμασία του Worth (Worth 4-dot test).
- Περισσότερα »

Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Τα παιδιά με στραβισμό εμφανίζουν ελάττωση ή και απώλεια της στερεοσκοπικής τους όρασης.
- Περισσότερα »

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα