Σε προηγούμενη ενότητα  είδαμε πώς μετράται η  οπτική οξύτητα με τη χρήση οπτοτύπων αλλά και άλλων μεθόδων. Πώς όμως ο οφθαλμίατρος καθορίζει το είδος και τη δύναμη των φακών που πρέπει να χορηγήσει στο παιδί, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή οπτική οξύτητα;

Αν και στη φυσική «διάθλαση» ονομάζεται το φαινόμενο της εκτροπής της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης, που υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα, όταν διέρχονται από ένα διαπερατό από αυτά μέσο σε ένα άλλο, τον ίδιον όρο χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία χορήγησης γυαλιών στην οφθαλμολογία

Η διάθλαση στα μεγαλύτερα παιδιά

Σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες ο συνηθέστερος τρόπος για να συνταγογραφήσουμε γυαλιά είναι να δοκιμάσουμε διάφορους φακούς μπροστά από τα μάτια τους, ρωτώντας με ποιο φακό βλέπουν καλύτερα κατά περίπτωση. - Περισσότερα »

Η διάθλαση στα μικρότερα παιδιά

Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για μικρότερα παιδιά, όπου το επίπεδο συνεργασίας είναι χαμηλό. - Περισσότερα »

Xρήση σταγόνων κατά τη διάθλαση των παιδιών

Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία). - Περισσότερα »

Οι βαθμοί της διαθλαστικής ανωμαλίας

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, καθώς επίσης και οι φακοί που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωσή τους, μετρώνται σε διοπτρίες.
- Περισσότερα »

Η συνταγή των γυαλιών

Κάθε συνταγή γυαλιών αποτελείται από αριθμούς, που περιγράφουν τη διαθλαστική ανωμαλία χωριστά για κάθε μάτι.
- Περισσότερα »

Η κατασκευή των γυαλιών

Πέρα από την ορθότητα της ιατρικής συνταγής σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γυαλιά (δηλαδή ο σκελετός και οι φακοί) που θα φορέσει τελικά το παιδί.
- Περισσότερα »

Φακοί επαφής και παιδί

Οι φακοί επαφής είναι ένα πολύτιμο δημιούργημα της τεχνολογίας, που επιλύει ορισμένα από τα προβλήματα των γυαλιών, όπως οι κοσμητικοί λόγοι και η πρακτικότητα.
- Περισσότερα »

Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser

Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικών ακτίνων Laser (excimer Laser) έφερε νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών, με μόνιμα αποτελέσματα.
- Περισσότερα »

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα