Το πρωτοποριακό νέο τμήμα Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης που πρόσφατα εγκαινιάστηκε με χαρά ανακοινώνουμε ότι είναι το μοναδικό στο είδος του στον Ελληνικό χώρο και την Ν.Α. Ευρώπη και το διευθύνει ο ειδικός Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δρ. Στέλιος Δ. Καρδιτσάς, MD, Pharm, PhD, με πολυετή ειδίκευση και μετεκπαίδευση στην Μ. Βρετανία και το Πανεπιστήμιο Harvard της Βοστώνης.


Ως χαμηλή όραση (ΧΟ) ορίζεται το επίπεδο όρασης κάτω από το οποίο ο ασθενής δυσκολεύεται να εκτελέσει διάφορες συνηθισμένες δραστηριότητες, χωρίς να μπορεί να βοηθηθεί με συμβατικά γυαλιά, φακούς επαφής, φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέσα (λειτουργικός ορισμός). Η ΧΟ μπορεί να εκδηλωθεί όχι μόνο ως ελαττωμένη οπτική οξύτητα ή/και απώλεια οπτικού πεδίου, αλλά και ως ελαττωμένη ευαισθησία στις αντιθέσεις, φωτοφοβία, μεταμορφοψία, ελαττωμένη χρωματική αντίληψη, ελαττωμένη στερεοσκοπική όραση, μειωμένη προσαρμογή στο σκότος, διαταραχή διόφθαλμης λειτουργίας,, ελαττωμένη οπτική αντίληψη ή συνδυασμός αυτών.

Οι ασθενείς με ΧΟ μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα της ζωής με υπηρεσίες αποκατάστασης ΧΟ, όπου μπορούν να εκπαιδευτούν πώς να χρησιμοποιούν και να μεγιστοποιούν την υπολειπόμενη όρασή τους ή/και να μάθουν εναλλακτικές στρατηγικές και τεχνικές, για να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Η χρήση διαφόρων βοηθημάτων χαμηλής όρασης (ΒΧΟ), καθώς και βοηθημάτων προσαρμογής μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να συνεχίσουν να ζουν παραγωγικά.

Τα ΒΧΟ είναι συσκευές που βοηθούν τον ασθενή με ΧΟ να βελτιώσει τη λειτουργική του όραση. Τα ΒΧΟ διακρίνονται σε οπτικά (συμπεριλαμβανόμενων των ηλεκτρονικών) και μη οπτικά. Τα οπτικά μπορεί να είναι φακοί, πρίσματα, τηλεσκόπια, καθρέφτες ή ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα τα οπτικά βοηθήματα χρησιμοποιούν υγιείς περιοχές του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες υποκαθιστούν τις μη υγιείς. Στα μη οπτικά ΒΧΟ περιλαμβάνονται αυτά που δεν χρησιμοποιούν μεγεθυντικούς φακούς για να βελτιώσουν την λειτουργική όραση (ειδικός φωτισμός, ειδικοί απορροφητικοί φακοί-φίλτρα, βοηθήματα που αυξάνουν τις αντιθέσεις και μειώνουν τις αντανακλάσεις, καθώς και βοηθήματα που χρησιμοποιούν τη γραμμική μεγέθυνση).

Η συνταγογράφηση των ΒΧΟ από τον ειδικό οφθαλμίατρο και μόνον, απαιτεί πολύωρη εκπαίδευση του ασθενούς, ώστε να αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα να ερμηνεύει εικόνες και εντυπώσεις.

Στο άμεσο μέλλον είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών με ΧΟ, καθώς αναπτύσσονται καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι, όπως η εφαρμογή αρχέγονων στελεχιαίων κυττάρων (βλαστοκύτταρα), τα αμφιβληστροειδικά εμφυτεύματα και η γονιδιακή θεραπεία.

 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα