Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Είναι σοβαρό και επείγον οφθαλμικό νόσημα.

Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα νοσήματα του ανθρωπίνου οφθαλμού. Εμφανίζεται και εξελίσσεται σε σύντομο χρονικό διάστημα κι αν δεν αντιμετωπιστεί καταλλήλως με χειρουργική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια του οπτικού πεδίου και ολική τύφλωση. Η αντιμετώπισή της πρέπει να γίνεται εντός 24ώρου κι έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις η αντιμετώπιση της μπορεί να γίνει εντός 7 ημερών ή 1 εβδομάδας εάν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη αποκολλημένης ωχράς κηλίδας ή η χρήση από τη πλευρά του ασθενούς αντιπηκτικών φαρμάκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση μπορεί να ανασταλεί μέχρι 7ημέρου, για να επιτευχτεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.