Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Βιογραφικό

Ο Νίκος Τσιούμας είναι ιδιώτης χειρουργός οφθαλμίατρος στην Αθήνα που εξειδικεύεται στο γλαύκωμα, στην μικροχειρουργική του καταρράκτη, στην laser διαθλαστική χειρουργική και στην χειρουργική υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς.

Ο Νίκος Τσιούμας έλαβε πτυχίο ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μόντενα στην Ιταλία το 1995 και ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος Νευροαισθητηριακής Παθολογίας του Πανεπιστημίου της Μόντενας στην Ιταλία. Εξειδικεύτηκε στο γλαύκωμα και στην διαθλαστική χειρουργική. Από το 2004 η χειρουργική υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς είναι ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος.

Ο ιατρός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πολλά κέντρα όπως η οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου "ΕΛΠΙΣ”, το Οφθαλμολογικό Κέντρο "ΟΡΑΣΙΣ”, το Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών, το Ινστιτούτο LaserVision, το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, το Ιατρικό Αθηνών και το Mediterraneo Hospital.

Σήμερα ο Νίκος Τσιούμας είναι βασικό μέλος της ιατρικής ομάδας του Athens Eye Hospital και ασχοελείται ειδικά στο Τμήμα Γλαυκώματος και στη Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς.

Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά.

Website: www.tsioumas.gr