.
Athens Eye Hospital
.
Athens Eye Hospital
.
Athens Eye Hospital
.
Athens Eye Hospital
.
Athens Eye Hospital

Το Αthens Eye Hospital αποτελεί τη μοναδική οφθαλμολογική
Κλινική με τις πλέον σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες
σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αποστολή του είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με την παροχή υπηρεσιών υγείας που αποσκοπούν στη βελτίωση της όρασης, την αποφυγή της τύφλωσης και την πρόοδο της γνώσης στην οφθαλμολογία, με εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοποριακή έρευνα.

Το Athens Eye Hospital επεκτείνεται

Το Athens Eye Hospital επεκτείνεται

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα