Εισαγωγικές έννοιες για τον στραβισμό

Ορισμός και ταξινόμηση

Ορισμός και ταξινόμηση

Με τον όρο «στραβισμός» εννοούμε κάθε διαταραχή της θέσης των ματιών, τα οποία δεν κοιτάνε ταυτόχρονα προς το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να δούμε.

Mehr

Συνέπειες του στραβισμού

Συνέπειες του στραβισμού

Διπλωπία και απώθηση Σχέση στραβισμού και όρασης Στραβισμός και διόφθαλμη όραση Κλίση της κεφαλής για αντιστάθμιση του στραβισμού

Mehr


Στρατηγικές αντιμετώπισης του στραβισμού

Στρατηγικές αντιμετώπισης του στραβισμού

Πρώτο βήμα, πριν αρχίσει η οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση του στραβισμού, είναι να εξασφαλιστεί ότι και τα δύο μάτια βλέπουν το ίδιο καλά.

Mehr