Εισαγωγικές έννοιες για τον στραβισμό

Ορισμός και ταξινόμηση

Ορισμός και ταξινόμηση

Με τον όρο «στραβισμός» εννοούμε κάθε διαταραχή της θέσης των ματιών, τα οποία δεν κοιτάνε ταυτόχρονα προς το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να δούμε.

Περισσότερα

Συνέπειες του στραβισμού

Συνέπειες του στραβισμού

Διπλωπία και απώθηση Σχέση στραβισμού και όρασης Στραβισμός και διόφθαλμη όραση Κλίση της κεφαλής για αντιστάθμιση του στραβισμού

Περισσότερα


Στρατηγικές αντιμετώπισης του στραβισμού

Στρατηγικές αντιμετώπισης του στραβισμού

Πρώτο βήμα, πριν αρχίσει η οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση του στραβισμού, είναι να εξασφαλιστεί ότι και τα δύο μάτια βλέπουν το ίδιο καλά.

Περισσότερα