Προσαρμοστική εσωτροπία

Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο εσωτροπίας και συνδέεται στενά με την υπερμετρωπία.
Εμφανίζεται σε ηλικίες από 6 μηνών μέχρι 5 ετών, με τυπικότερη ηλικία εμφάνισης τα 2 έτη.