Εσωτροπία

Η εσωτροπία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή στραβισμού. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, η κατάληξη (-τροπία) δηλώνει την έκδηλη παρουσία του στραβισμού (σε αντίθεση με την κατάληξη –φορία, που σημαίνει τη λανθάνουσα) και το πρόθεμα (έσω-) δηλώνει την κατεύθυνση που βρίσκεται το μάτι που στραβίζει, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι προς τα έσω (ρινικά).

Βρεφική εσωτροπία

Βρεφική εσωτροπία

Πρόκειται για μία μορφή στραβισμού, που εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία. Για πολλά χρόνια είχε επικρατήσει ο όρος «συγγενής εσωτροπία», αλλά η νόσος...

Mehr

Προσαρμοστική εσωτροπία

Προσαρμοστική εσωτροπία

Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο εσωτροπίας και συνδέεται στενά με την υπερμετρωπία. Εμφανίζεται σε ηλικίες από 6 μηνών μέχρι 5 ετών, με τυπικότερη ηλικία...

Mehr