Πρόκειται για μία μορφή στραβισμού, που εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία. Για πολλά χρόνια είχε επικρατήσει ο όρος «συγγενής εσωτροπία», αλλά η νόσος σπάνια είναι παρούσα κατά τη γέννηση.