Σε πολύ μικρά παιδιά, που δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά, η ύπαρξη στραβισμού μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας τον φακό-στυλό και παρατηρώντας τις αντανακλάσεις του φωτός στους κερατοειδείς των ματιών του παιδιού.