Εξεταστικές δοκιμασίες για τον στραβισμό

Βλεμματικές θέσεις και στραβισμός

Βλεμματικές θέσεις και στραβισμός

Η θέση των ματιών μας, όταν κοιτάζουμε ευθεία μπροστά, λέγεται πρωτεύουσα βλεμματική θέση.

Mehr

Δοκιμασία κάλυψης

Δοκιμασία κάλυψης

Η δοκιμασία κάλυψης (cover test) αποτελεί την απλούστερη και πιο αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση του στραβισμού.

Mehr


Μέτρηση της γωνίας του στραβισμού

Μέτρηση της γωνίας του στραβισμού

Σε πολύ μικρά παιδιά, που δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά, η ύπαρξη στραβισμού μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας τον φακό-στυλό και παρατηρώντας...

Mehr

Δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων

Δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί...

Mehr


Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Τα παιδιά με στραβισμό εμφανίζουν ελάττωση ή και απώλεια της στερεοσκοπικής τους όρασης.

Mehr