Αντιμετώπιση του γλαυκώματος στα παιδιά

Η θεραπεία του γλαυκώματος της παιδικής ηλικίας είναι κυρίως χειρουργική.