Αντιμετώπιση του γλαυκώματος στα παιδιά

Η θεραπεία του γλαυκώματος της παιδικής ηλικίας είναι κυρίως χειρουργική.

Αν και υπάρχουν πολλά σύγχρονα φάρμακα για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και τον έλεγχο του γλαυκώματος στους ενηλίκους, εντούτοις τα φάρμακα αυτά δεν φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελεσματικά στα παιδιά.

Η θεραπεία του γλαυκώματος της παιδικής ηλικίας είναι κυρίως χειρουργική. Σκοπός της είναι να ελαττώσει την ενδοφθάλμια πίεση στα φυσιολογικά όρια, αποτρέποντας περαιτέρω βλάβη του οπτικού νεύρου. Δυστυχώς η μέχρι εκείνη τη στιγμή βλάβη του οπτικού νεύρου είναι μη αναστρέψιμη και η όραση (με τη μορφή του ελλείμματος στα οπτικά πεδία) που χάθηκε δεν επανέρχεται.

Η πιο διαδεδομένη επέμβαση για το γλαύκωμα ονομάζεται γωνιοτομία. Σε αυτήν ο χειρουργός χρησιμοποιεί ένα ειδικό μαχαιρίδιο και ανοίγει εσωτερικά τη γωνία που βρίσκεται στη συμβολή κερατοειδούς και ίριδας και σε όλη την περιφέρειά της (360ο). Η διάνοιξη γίνεται σε ένα μέρος της γωνίας (στο παράδειγμα της εικόνας 100ο συνολικά, 50ο με κίνηση του μαχαιριδίου προς τη μια κατεύθυνση και 50ο προς την άλλη).


Η γωνιοτομία συνίσταται στην εσωτερική διάνοιξη της γωνίας, της αποχέτευσης δηλαδή του υδατοειδούς υγρού, του οποίου η αύξηση της πίεσης προκαλεί γλαύκωμα. Η διάνοιξη στο παράδειγμα αφορά 100ο.


Ορισμένες φορές ο κερατοειδής μπορεί να είναι θολωμένος και έτσι ο χειρουργός να μην έχει ορατότητα για την εκτέλεση της γωνιοτομίας, οπότε η πρόσβαση στη γωνία και η διάνοιξή της γίνεται εξωτερικά με άλλες τεχνικές, όπως η τραμπεκουλοτομή και η τραμπεκουλεκτομή.

Και οι τρεις αυτές επεμβάσεις έχουν σκοπό τη βελτίωση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού και την ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.