Η πρόγνωση του παιδιού με γλαύκωμα

H όραση που τελικά θα διατηρήσει το παιδί εξαρτάται και από τον βαθμό της αμβλυωπίας,