Η πρόγνωση του παιδιού με γλαύκωμα

H όραση που τελικά θα διατηρήσει το παιδί εξαρτάται και από τον βαθμό της αμβλυωπίας,

Όπως και στην περίπτωση του καταρράκτη, η όραση που τελικά θα διατηρήσει το παιδί εξαρτάται και από τον βαθμό της αμβλυωπίας, ιδιαίτερα αν το γλαύκωμα είναι ετερόπλευρο.

Η πρόγνωση του παιδιού με γλαύκωμα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως το αν το γλαύκωμα ήταν συγγενές (παρόν κατά τη γέννηση), το πόσο καθυστέρησε η διάγνωση, το πόσο αποτελεσματική ήταν η ρύθμιση της πίεσης μετά τη διάγνωση κλπ.

Οι γλαυκωματικές βλάβες στο οπτικό νεύρο είναι μη αναστρέψιμες και η παρατεταμένη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση των οπτικών πεδίων και πτωχή όραση.

Από την άλλη η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε όραση που είναι σχεδόν φυσιολογική.