Συνέπειες του γλαυκώματος στα μάτια και στην όραση του παιδιού

Οίδημα και θόλωση του κερατοειδούς,
Αύξηση του μεγέθους του ματιού,
Έντονη συμπτωματολογία