Πότε πρέπει να εξετάζεται η όραση στα παιδιά;

Η όραση μπορεί να εκτιμηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Μια αδρή εκτίμησή της μπορεί να γίνει και από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό γιατρό, πρέπει όμως να αρχίζει από τη γέννηση και να γίνεται συστηματικά