Πότε πρέπει να εξετάζεται η όραση στα παιδιά;

Η όραση μπορεί να εκτιμηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Μια αδρή εκτίμησή της μπορεί να γίνει και από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό γιατρό, πρέπει όμως να αρχίζει από τη γέννηση και να γίνεται συστηματικά

Η όραση μπορεί να εκτιμηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Μια αδρή εκτίμησή της μπορεί να γίνει και από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό γιατρό, πρέπει όμως να αρχίζει από τη γέννηση και να γίνεται συστηματικά.

Γενικά δεν χρειάζεται η συνδρομή ειδικού οφθαλμίατρου, εκτός αν υπάρχουν σημεία που υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα ή όταν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό.

Από τη στιγμή που το παιδί είναι σε θέση να ονομάζει εικόνες ή γράμματα και αριθμούς, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και η μέτρηση της οπτικής του οξύτητας να παρακολουθείται και να καταγράφεται.