Η εγχείρηση καταρράκτη στα παιδιά είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτή των ενηλίκων.