Η εγχείρηση καταρράκτη στα παιδιά είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτή των ενηλίκων.

Η εγχείρηση καταρράκτη στα παιδιά είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτή των ενηλίκων.

Επιπλοκές, όπως βλάβη του αμφιβληστροειδούς κατά την επέμβαση ή σοβαρές λοιμώξεις (ενδοφθαλμίτιδες), είναι σπανιότατες.

Το βασικότερο πρόβλημα είναι η αμβλυωπία. Αυτή αναπτύσσεται συνήθως στις περιπτώσεις με ετερόπλευρο καταρράκτη, ιδίως αν το άλλο μάτι βλέπει πάρα πολύ καλά. Η κάλυψη του υγιούς ματιού κάποιες ώρες της ημέρας στην παιδική ηλικία μπορεί να ενθαρρύνει τη χρήση του χειρουργημένου ματιού και να βελτιώσει την όρασή του.

Αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση μπορεί να εμφανιστεί παρέκκλιση (στραβισμός) του ματιού με τη χειρότερη όραση, η οποία θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη επέμβαση.

Μια σοβαρή επιπλοκή, που εμφανίζεται τυπικά αρκετά χρόνια μετά μια επιτυχημένη εγχείρηση καταρράκτη, είναι η αύξηση της πίεσης του ματιού και η ανάπτυξη γλαυκώματος. Δυστυχώς στα μικρά παιδιά δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε την ενδοφθάλμια πίεση χωρίς γενική αναισθησία. Έτσι μια αύξησή της στη μετεγχειρητική περίοδο μπορεί να διαφύγει.