Το μάτι που δακρύζει


Άλλες αιτίες δακρύρροιας

Άλλες αιτίες δακρύρροιας

Η απόφραξη της δακρυικής οδού δεν είναι η μόνη αιτία που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη έκκριση δακρύων σε ένα παιδί.

Mehr