Όταν οι γονείς μαθαίνουν ότι το παιδί τους πάσχει από κάποια σοβαρή οπτική διαταραχή, που δεν δύναται να θεραπευτεί, πραγματικά απελπίζονται