Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η τοξίνη του κλωστηριδίου, γνωστή με το όνομα Botox