Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η τοξίνη του κλωστηριδίου, γνωστή με το όνομα Botox

Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η τοξίνη του κλωστηριδίου, που προκαλεί την αλλαντίαση και που είναι γνωστή με το όνομα Botox, έχει χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει εξασθένηση σε οφθαλμικούς μύες, προκειμένου να διορθωθούν κάποιες από τις περιπτώσεις στραβισμού.

Αν και το φάρμακο αυτό δεν έχει ουσιαστικές παρενέργειες, δεν έτυχε ευρείας αποδοχής, κυρίως λόγω του ότι τα αποτελέσματά του είναι προσωρινά.