Προσδοκίες από την εγχείρηση του στραβισμού

Η εγχείρηση του στραβισμού δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας του ματιού.