Προσδοκίες από την εγχείρηση του στραβισμού

Η εγχείρηση του στραβισμού δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας του ματιού.

Η εγχείρηση του στραβισμού δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας του ματιού. Αυτό θα επιτευχθεί με την κάλυψη του υγιούς ματιού και με τη χρήση γυαλιών.

Η στερεοσκοπική όραση μπορεί να βελτιωθεί σε ένα βαθμό, αλλά γενικά τα παιδιά με στραβισμό ποτέ δεν φτάνουν τη στερεοψία και την αίσθηση του βάθους που έχει ένα παιδί, που δεν εμφάνισε ποτέ στραβισμό.

Η ευθυγράμμιση των ματιών μετά την επέμβαση είναι συνήθως πολύ ικανοποιητική, αν και ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί επιπλέον διόρθωση σε δεύτερο χρόνο.