Ενημερωτική Ομιλία-Διάλεξη

"Αποκατάσταση Χαμηλής Όρασης
λόγω ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας"
με ομιλητή τον
Δρ. Καρδιτσά ΣτέλιοΘέμα:

        Αποκατάσταση Χαμηλής Όρασης
        λόγω ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας (ξηράς & υγράς)

Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό:

Ερωτήσεις - Αντιμετώπιση - Οδηγίες - Βοηθήματα - Λύσεις


ομιλητής:   Δρ. Στέλιος Δ. Καρδιτσάς , Pharm.D., M.D., Ph.D.
                  
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
                   Υπεύθυνος της Μονάδας Αποκατάστασης
                   Χαμηλής Όρασης του Athens Eye Hospital
                   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΓλασκώβηςΤετάρτη 28 Μα
ΐου 2014 στις 19:00