Πρεσβυωπία είναι η κατάσταση κατά την οποία, με την πρόοδο της ηλικίας, επέρχεται σταδιακή ελάττωση της ικανότητας του ματιού να εστιάζει σε κοντινά αντικείμενα. Είναι μέρος της φυσιολογικής και αναμενόμενης πορείας γήρανσης του οργανισμού και αρχίζει να γίνεται αισθητή συνήθως μετά την ηλικία των 40-50 ετών.

Το ανθρώπινο μάτι είναι από τη φύση ρυθμισμένο να κοιτάζει μακριά. Είναι άλλωστε και ο άνθρωπος ένα θηλαστικό, ένας «κυνηγός» που αναζητούσε το θήραμά του από μακριά ή έπρεπε να αναγνωρίσει από απόσταση τους κινδύνους που τον απειλούσαν, για να προστατευτεί. Στη σύγχρονη εποχή όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος άρχισε να εξασκεί τη γραφή και την ανάγνωση, να κάνει λεπτές εργασίες με τα χέρια του κλπ. μεταφέροντας ουσιαστικά τις περισσότερες δραστηριότητές του από τα μακρινά στα κοντινά. Η φύση δεν ακολούθησε αυτή την ταχεία εξέλιξη του ανθρώπου στο σκεπτόμενο ον που είναι σήμερα και η κατάσταση ηρεμίας για το μάτι εξακολουθεί να είναι όταν το βλέμμα ατενίζει μακριά.
Κατά συνέπεια το οπτικό σύστημα καταβάλλει προσπάθεια και επακόλουθα κουράζεται, όταν εστιάζουμε σε αντικείμενα που βρίσκονται κοντά.

Αν και το πρόβλημα της πρεσβυωπίας είναι αντικείμενο εκτενούς μελέτης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, εντούτοις η παθοφυσιολογία της δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Σίγουρα πρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο, στο οποίο συμμετέχουν διάφορες δομές του ματιού αλλά και του εγκεφάλου.

 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα