Για Ιατρούς

Ερευνητικό & εκπαιδευτικό έργο

Με μια σύγχρονη επιστημονική βιβλιοθήκη, έρευνες και επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα μετεκπαίδευσης σε νέες χειρουργικές μεθόδους με χρήση τεχνολογίας προσομοίωσης (Dry lab και Wet lab), το Athens Eye Hospital συμβάλλει στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της Οφθαλμολογίας.

Χειρουργική Εκπαίδευση

Χειρουργική Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση Το Athens Eye Hospital συμβάλλει στην επιστημονική κατάρτιση και πρόοδο των νέων οφθαλμιάτρων μέσω ειδικών προσομοιωτών

Περισσότερα


Έρευνα

Έρευνα

Το Athens Eye Hospital συμμετέχει ενεργά στη εκπόνηση πολύ-κεντρικών μελετών όπως η Octave(τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα

Περισσότερα