20ο Χειμερινό Συνέδριο ESCRS
Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

 

Το Athens Eye  Hospital συμμετείχε στο 20ο χειμερινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Kαταρράκτη (ESCRS) με τις ακόλουθες εργασίες: 

 -Effect of Straylight on contrast sensitivity in simulated cataracts under glare conditions 

 -Design and Optimisation of a Two-Element Intraocular Lens System for cataract surgery 

 -Modelling visual function

Οι εργασίες αναφέρονται σε θεμελιώδεις διεργασίες της όρασης και τις σχετιζόμενες με αυτήν τεχνολογίες.

 

 

« Επιστροφή
Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα