Μυωπία λέγεται η διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά μπροστά από αυτόν.

Η μυωπία μπορεί να οφείλεται σε αυξημένο προσθιοπίσθιο άξονα του ματιού (αξονική μυωπία) ή σε αυξημένη διαθλαστική δύναμη του ματιού (διαθλαστική μυωπία) ή σε συνδυασμό και των δύο.

Διαθλαστική μυωπία εκδηλώνεται, όταν ο κερατοειδής (το πρόσθιο διαφανές τμήμα του ματιού) είναι περισσότερο κυρτός ή όταν καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και ο αρχόμενος καταρράκτης αυξήσουν τη διαθλαστική δύναμη του κρυσταλλοειδούς φακού.

Οι μεγάλες μυωπίες (άνω των 6 βαθμών) είναι συνήθως αξονικές και η εξέλιξη της μυωπίας σταματά με την ολοκλήρωση της σωματικής ανάπτυξης. Εμφάνιση ή τυχόν επιδείνωση της ήδη υπάρχουσας μυωπίας σε προχωρημένη ηλικία συνήθως οφείλεται σε σκλήρυνση του πυρήνα του φακού και αρχόμενο καταρράκτη.

Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με τη χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή, εφόσον έχει σταθεροποιηθεί, με διαθλαστική επέμβαση.