Η οφθαλμολογική εξέταση στο διαβητικό ασθενή

Σε κάθε ασθενή που διαγιγνώσκεται με διαβήτη πρέπει να γίνεται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, που περιλαμβάνει μέτρηση της οπτικής οξύτητας, εξέταση των εξωτερικών δομών του ματιού στη σχισμοειδή λυχνία (πριν τη χορήγηση σταγόνων, ώστε να ελεγχθεί και η πιθανή ύπαρξη νεοαγγείων στην ίριδα), έλεγχο του βυθού (του εσωτερικού) του ματιού με τη χρήση σταγόνων (που προκαλούν διαστολή της κόρης για καλύτερο έλεγχο) και μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Βυθοσκόπηση: Ο έλεγχος του βυθού γίνεται ιδανικά μετά από χορήγηση σταγόνων, που προκαλούν διαστολή της κόρης (μυδρίαση). Έτσι ο οφθαλμίατρος μπορεί να ελέγξει πολύ μεγαλύτερο τμήμα του βυθού, από ό,τι αν η κόρη ήταν κλειστή. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει θόλωση της όρασης και αυξημένη ευαισθησία στο φως για τις επόμενες λίγες ώρες, μέχρι να παρέλθει η δράση του μυδριατικού κολλυρίου.

 

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο περιοδικός οφθαλμικός έλεγχος στους διαβητικούς;

Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας προτείνει οι διαβητικοί ασθενείς, που δεν είχαν ευρήματα αμφιβληστροειδοπάθειας στην πρώτη τους εξέταση, να ελέγχονται μία φορά το χρόνο.

Ασθενείς με ήπια ή μέτρια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια πρέπει να ελέγχονται κάθε 6-9 μήνες, ενώ αυτοί με σοβαρή μη παραγωγική κάθε 3 μήνες.Αν η νόσος μεταπέσει στην παραγωγική της μορφή, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ακόμα συχνότερα, ίσως και κάθε 2 μήνες.

Έγκυες γυναίκες με αμφιβληστροειδοπάθεια πρέπει να ελέγχονται και αυτές τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης που παρατηρείται συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει προσφέρει πολλές εξεταστικές μεθόδους για την πρώιμη διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, την παρακολούθηση της πορείας της και την ανταπόκρισή της στη θεραπεία.

Το Athens Eye Hospital διαθέτει τα τελειότερα διαγνωστικά μηχανήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Confocal Scanning Laser Ophthalmoscopy (cSLO)

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μέθοδο φωτογράφησης του βυθού, όπου ο αμφιβληστροειδής φωτίζεται από μια ειδική ακτίνα Laser καιόχι με φλας, όπως σε μια συμβατική κάμερα.

Οι λήψεις έχουν σημαντικά βελτιωμένη ευκρίνεια χωρίς αντανακλάσεις και παραμορφώσεις και με μεγαλύτερη διαγνωστική αξία. Επιπρόσθετα ο ασθενής δεν αισθάνεται δυσφορία από κάποιον απότομο, δυνατό φωτισμό, όπως στην περίπτωση του φλας.

Φλουοροαγγειογραφία

Πρόκειται για ειδική τεχνική φωτογράφησης του βυθού του ματιού, στην οποία προηγείται η χορήγηση ειδικής χρωστικής ουσίας, της φλουοροσεΐνης, με ένεση σε φλέβα του άνω άκρου.

Είναι ίσως η σημαντικότερη διαγνωστική μέθοδος για την εκτίμηση της κατάστασης του αγειακού δικτύου του αμφιβληστροειδή και τηνπαρακολούθηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Μπορεί να μας δείξει την έκταση της νόσου, να αναγνωρίσει περιοχές διαρροής ή αιμορραγίας, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια τηςόρασης, αλλά και να αναγνωρίσει έγκαιρα τις ισχαιμικές περιοχέςστον αμφιβληστροειδή, όπου είναι πιθανόν να αρχίσουν να αναπτύσσονται νεοαγγεία.

Στο Athens Eye Hospital οι λήψεις αυτές πραγματοποιούνται με τα πλέον σύγχρονα απεικονιστικά συστήματα, όπως το SPECTRALIS®HRA, που εκμεταλλεύεται την ακρίβεια ενός ειδικού Laser για ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια και «βάθος» στις απεικονίσεις.

 
Φλουοροαγγειογραφία: Λήψη 2 λεπτά μετά τη χορήγηση της χρωστικής, που απεικονίζεται με λευκό χρώμα. Τα μικρά άσπρα στίγματα, που ξεχωρίζουν σε διάφορα σημεία, είναι μικροανευρύσματα. Η νεφελώδης εμφάνιση του αμφιβληστροειδή οφείλεται στη διαρροή της χρωστικής.

Το τμήμα αγγειογραφιών του Athens Eye Hospital εφημερεύει σε 24ωρη βάση με εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)

Το OCT είναι ένα απεικονιστικό σύστημα, που επιτρέπει την ανάλυση του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς, παρουσιάζοντάς τον σε εγκάρσιες τομές.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και ταχύτατη και δεν απαιτεί τη χορήγηση σκιαγραφικού ή χρωστικής.

Μια εξέταση με OCT μπορεί να αποκαλύψει και τις πιο μικρές μεταβολές ή αλλοιώσεις στη δομή του αμφιβληστροειδή.

Η χρήση του είναι απαραίτητη για την αρχική εκτίμηση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς, αλλά και στη συνέχεια για την παρακολούθησή του και την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.

Αρχικά κυκλοφόρησαν τα λεγόμενα Time Domain OCT (TD-OCT) με διακριτική ικανότητα 10 μm (εκατομμυριοστά του μέτρου). Τα νεότερα Spectral Domain OCT (SD-OCT) βελτίωσαν την ευκρίνεια στα 1-3 μm και με 40,000 σαρώσεις (A-scans) το δευτερόλεπτο επιτάχυναν την εξέταση, προσθέτοντας και τη δυνατότητα για τρισδιάστατη απεικόνιση του αμφιβληστροειδή.

Το Athens Eye Hospital διαθέτει τα τελευταίας γενιάς Swept source OCT με δυνατότητα λήψης 100,000 σαρώσεων (A-scans) το δευτερόλεπτο και πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα για καλύτερο έλεγχο.

Swept source OCT: Κυστεοειδές οίδημα ωχράς (μπλε βέλος). Μεγάλη συλλογή υγρού στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου, οργανωμένου σεκυστικούς σχηματισμούς. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν το υαλοειδές, που έχει αποκολληθεί. Σύγκριση με τη φυσιολογική μορφολογία της περιοχής (πράσινο βέλος).

B-scan υπερηχογραφία

Mια σημαντική αιμορραγία στο υαλοειδές δεν εμποδίζει μόνο τον ασθενή να δει αλλά και τον οφθαλμίατρο να εξετάσει απευθείας το βυθό του ματιού πίσω από το αδιαφανές αίμα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες διαγνωστικές εξετάσεις που βασίζονται στο φως, όπως το OCT και η φλουοροαγγειογραφία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει η B-scan υπερηχογραφία.

Είναι και αυτή μια απλή και ανώδυνη εξέταση, που γίνεται με τον ασθενή να έχει τα μάτια κλειστά και τη χρήση ενός ηχοβολέα (probe), που μοιάζει με μαρκαδόρο και έρχεται σε επαφή με το άνω κλειστό βλέφαρο του ασθενή.