Προεγχειρητικές εξετάσεις και τεχνολογία

Πριν από την διόρθωση με το laser, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προεγχειρητικές οφθαλμολογικές εξετάσεις και μετρήσεις. Οι εξετάσεις και οι μετρήσεις αυτές γίνονται με σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας οφθαλμολογικά μηχανήματα και μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παραμέτρους του ματιού και ειδικότερα του κερατοειδή χιτώνα που θα σμιλευθεί. Οι εξετάσεις και οι μετρήσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία καθότι το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από την συνέπεια και την ακρίβεια με την οποία κάνουμε τις μετρήσεις αυτές.

Βασική προυπόθεση για να γίνουν οι μετρήσεις αυτές αλλά και το laser είναι να έχουν αφαιρεθεί πλήρως οι φακοί επαφής για 10 (δέκα) τουλάχιστον ημέρες.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια η μυωπία ή η υπερμετρωπία ή ο αστιγματισμός που θα διορθωθούν με το laser. Οι μετρήσεις γίνονται αντικειμενικά με αυτόματα κερατοδιαθλασίμετρα αλλά και υποκειμενικά με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας.

Η τοπογραφία κερατοειδούς είναι ίσως η βασικότερη προεγχειρητική εξέταση. Στο Athens Eye Hospital χρησιμοποιούνται διαφορετικά τοπογραφικά μηχανήματα για την διασταύρωση των πληροφοριών.

Το ORBSCAN μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε και να μετρήσουμε τόσο την πρόσθια όσο και οπίσθια επιφάνειά του, να αποκλείσουμε παθήσεις του που έχουν αντένδειξη για την επέμβαση (π.χ. κερατόκωνος) καθώς και να εκτιμήσουμε το πάχος του. Η παχυμετρία είναι μια πολύ σημαντική μέτρηση από την οποία εξαρτάται και το όριο που εμείς μπορούμε να σμιλεύσουμε με το laser.

Με την τεχνολογία Zywave η wavefront analysis. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να μελετήσουμε το μάτι σαν ένα συνολικό οπτικό σύστημα και να μετρήσουμε συνολικά την διαθλαστική του δύναμη μετρώντας ακόμα και τα διάφορα οπτικά «ψεγάδια» του κάθε ματιού που λέγονται εκτροπές. Η ανάλυση wavefront μας δίνει την δυνατότητα τα δεδομένα αυτά να δίνονται στον υπολογιστή του laser και εκείνο να σμιλεύει εξατομικευμένα το κερατοειδή, διορθώνοντας όλα τα διαθλαστικά ψεγάδια δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή αφαίρεση ιστού.

Η νεότερη τοπογραφία PENTACAM μας δίνει ανάλογες πληροφορίες με το ORBSCAN αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια αναλύοντας περισσότερα σημεία στον κερατοειδή. Η PENTACAM χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο μας για την εξατομικευμένη διόρθωση ειδικά σε υψηλούς και ανώμαλους αστιγματισμούς σμιλεύοντας τον κερατοειδή με βάση την πληροφορία από την τοπογραφία (topo-guided).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλη μια σημαντική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Athens Eye Hospital είναι το Ocular Responce Analyser (ORA). H συγκεκριμένη τεχνολογία αναλύει τις ελαστικές ιδιότητες του κερατοειδή και δίνει σημαντικές πληροφορίες για προδιάθεση παθήσεων του κερατοειδή όπως ο κερατόκωνος που αποτελεί αντένδειξη αλλά και το γλαύκωμα.

Το excimer laser που χρησιμοποιείται για την σμίλευση του κερατοειδή δημιουργεί μια ψυχρή ακτίνα φωτός (ψυχρό και όχι θερμικό laser) που μπορεί να σπάει μοριακούς δεσμούς σε μια διαδικασία γνωστή ως "φωτεκτομή" με συνέπεια την εξάχνωση του κερατοειδή χιτώνα.

 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του excimer λέιζερ είναι η αξιοσημείωτη ακρίβειά του. Έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει 0,25 μικρά ιστού σε ένα μονήρη παλμό δηλ. 1/200 της ανθρώπινης τρίχας.

To excimer laser που διαθέτει το Athens Eye Hospital είναι το τελευταίας γενιάς flying spot laser Allegretto 400Hz Wavelight.