Οι δύο κύριες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η LASIK και η PRK. Και η δύο χρησιμοποιούν το laser για να σμιλεύσουν την επιφάνεια του κερατοειδή (εξωτερικό διαφανή) χιτώνα και να αλλάξουν την καμπυλότητα του με σκοπό τα είδωλα να σχηματίζονται πάνω στο αμφιβληστροειδή χιτώνα (βυθό) του ματιού.

LASIK: Ενδοστρωματική κερατοσμίλευση με laser

O χειρουργός δημιουργεί έναν κρημνό (λεπτή φέτα ή flap) στον κερατοειδή σαν καπάκι και το σηκώνει προς τα πίσω. Το flap δημιουργείται με ένα ειδικό μηχάνημα ακριβείας που λέγεται μικροκερατόμος. Το laser δρα κάτω από τη επιφάνεια και πάνω στο στρώμα του κερατοειδούς, σμιλεύοντας τον χωρίς να τον τραυματίζει. Το flap κλείνει και η επέμβαση τελειώνει. Η επέμβαση γίνεται με αναισθητικές σταγόνες και είναι εντελώς ανώδυνη. Η εφαρμογή του laser διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό ενώ η όλη διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε μάτι. Δεν χρειάζεται προστατευτικός φακός ή ράμματα και δεν υπάρχει πόνος ή ενόχληση μετεγχειρητικά. O ασθενής φεύγει από το χειρουργείο χωρίς επιδέσμους και χωρίς να έχει ανάγκη τα γυαλιά του. 

PRK: Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή

Η τεχνική δεν προβλέπει την δημιουργία κρημνού. Απλά αφαιρείται το επιθήλιο (επιφανειακό στρώμα) του κερατοειδή με αραιωμένη αλκοόλη και εφαρμόζεται το laser στην επιφάνειά του. Στο τέλος, τοποθετείται ένας θεραπευτικός φακός επαφής που μένει μέχρι την πλήρη επούλωση του επιθηλίου (λίγες μέρες). Οι περισσότεροι χειρουργοί σήμερα, χρησιμοποιούν πριν την τοποθέτηση του φακού, ένα ειδικό φάρμακο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετεγχειρητικής θολερότητας (haze) αλλά και πόνου που συνήθως υπάρχει με την τεχνική αυτή. Η επέμβαση γίνεται με αναισθητικές σταγόνες και είναι εντελώς ανώδυνη. Η εφαρμογή του laser διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό ενώ η όλη διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε μάτι. O ασθενής φεύγει επίσης από το χειρουργείο χωρίς επιδέσμους και χωρίς να έχει ανάγκη τα γυαλιά του.

 

 

 

Νεότερες τεχνικές LASIK

Οι νεότερες τεχνικές αφορούν στην δημιουργία του κρημνού (flap) η οποία δεν γίνεται με μηχανικό μικροκερατόμο αλλά με ένα άλλο ειδικό laser, το femtosecond laser. Το laser αυτό δημιουργεί μικρές φυσσαλίδες αέρα κάτω από την επιφάνεια του κερατοειδή σε βάθος που επιλέγει ο χειρουργός και στην συνέχεια ανασηκώνεται το flap και γίνεται η φωτοεκτομή με το laser. Η τεχνική αυτή λέγεται και all-laser-lasik