Ποια είναι τα συμπτώματα του γλαυκώματος;

Εξαρτάται από το είδος του γλαυκώματος.

Το χρόνιο απλό γλαύκωμα, που είναι και η συνηθέστερη μορφή, δε δίνει κανένα σύμπτωμα. Αίσθημα βάρους ή πίεσης στα μάτια δε σημαίνει και πραγματική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Το κατά πολύ σπανιότερο οξύ γλαύκωμα συνοδεύεται από αφόρητο πόνο και αιφνίδια εισβολή που αναγκάζει τον ασθενή να αναζητήσει αμέσως βοήθεια στο πλησιέστερο οφθαλμιατρείο ή κλινική.

Πώς βλέπει ένας ασθενής με γλαύκωμα;

Ο ασθενής με εγκατεστημένο γλαύκωμα έχει ήδη χάσει κάποιο κομμάτι του οπτικού του πεδίου, συνήθως στην περιφέρεια. Αυτή η περιοχή απώλειας της όρασης λέγεται σκότωμα.

Πρέπει να τονισθεί ότι το σκότωμα που προκαλείται από το γλαύκωμα δε γίνεται εύκολα αντιληπτό. Παρότι συχνά για λόγους κατανόησης το απεικονίζουμε «μαύρο», σαν να υπάρχει κάποιο εμπόδιο που κρύβει το χώρο, στην πραγματικότητα η περιοχή που λείπει από το οπτικό μας πεδίο απλά παύει να υπάρχει για τον εγκέφαλό μας. Έτσι, αυτή η απώλεια του οπτικού μας πεδίου δε μας ενοχλεί εύκολα, όπως για παράδειγμα δε μας ενοχλεί το γεγονός ότι δε βλέπουμε πίσω μας.

Όσο όμως η βλάβη γίνεται πιο εκτεταμένη, δραστήρια άτομα αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς συνειδητοποιούν ότι δε βλέπουν κάποια από τα πράγματα, τα οποία γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι βρίσκονται μπροστά τους (π.χ. τμήματα της σελίδας ενός βιβλίου κατά το διάβασμα).

Πρόκειται πραγματικά για μια σημαντική αναπηρία με σοβαρές συνέπειες για τη ζωή του ασθενούς.

Είναι δύσκολο στην πράξη να αυτοεξεταστούμε για το γλαύκωμα και ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να επισκεφτούμε τον οφθαλμίατρό μας. Αυτός θα συνυπολογίσει όλους τους προδιαθεσικούς παράγοντες από το ιστορικό, θα μετρήσει την ενδοφθάλμια πίεση και με τους σύγχρονους απεικονιστικούς τρόπους θα μελετήσει τη μορφολογία του οπτικού νεύρου, αναγνωρίζοντας έγκαιρα και την παραμικρή πιθανότητα για ανάπτυξη γλαυκώματος.