Οφθαλμολογική εξέταση στα παιδιά

Αν και ο τρόπος προσέγγισης διαφέρει από παιδί σε παιδί, κάθε καινούργιος ασθενής ελέγχεται τόσο από πλευράς οξύτητας του κάθε οφθαλμού όσο και από πλευράς ικανότητος του παιδιού να χρησιμοποιεί και τα δύο μάτια ταυτόχρονα. Έτσι σε κάθε ασθενή ελέγχουμε την ικανότητά του να βλέπει την οφθαλμική κινητικότητα, την διόφθαλμη συνεργασία, την δομική ακεραιότητα των ματιών του και την ανάγκη του για γυαλιά.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά το παιδί μπορεί να ερωτηθεί να διαβάσει κάρτες, νούμερα ή και να παίξει μαζί μας ανάλογα με την ηλικία του. Κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορεί να χρειαστεί να γίνει διαστολή της κόρης με κολλύρια, διαδικασία που χρειάζεται περίπου 40 λεπτά. Όταν επιτευχθεί η διαστολή τότε μπορεί να ελεγχθεί ο βυθός του ματιού και η ανάγκη του παιδιού για γυαλιά ακόμα και χωρίς την συνεργασία του παιδιού. Οι κόρες θα παραμείνουν σε διαστολή για 3 - 6 ώρες μετά την εξέταση. Έτσι μία συνηθισμένη εξέταση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μία ώρα και χρειάζεται από πλευρά σας υπομονή και ενθάρρυνση του παιδιού.