Καταρράκτης ονομάζεται κάθε θόλωση του φακού του ματιού.

Ο κρυσταλλοειδής φακός του ματιού βρίσκεται πίσω από την ίριδα (το χρωματιστό τμήμα του ματιού), μέσα σε ένα διαφανή σάκο που λέγεται περιφάκιο.

Δεν έχει σημασία το πόσο σημαντική είναι η θόλωση, ούτε το αν αφορά όλο το φακό ή μόνο ένα τμήμα του.

Η αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι πάντα η ίδια και συνίσταται στην αφαίρεση του θολωμένου φακού και στην αντικατάσταση του από έναν τεχνητό.

 

View Video