12. Ο καταρράκτης χειρουργείται με Laser;

Αυτή είναι μια κλασική ερώτηση από τους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν και η απάντηση που λαμβάνουν από τον ιατρό τους είναι ότι η επέμβαση γίνεται με υπερήχους.

Σήμερα όμως είναι γεγονός ότι τα πρώτα στάδια της εγχείρησης του καταρράκτη  μπορούν να υποβοηθηθούν από ένα τύπο laser, το femtosecond laser.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το laser χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των κερατικών τομών, της πρόσθιας καψουλόρηξης, δηλαδή του ανοίγματος της πρόσθιας μεμβράνης σάκου που βρίσκεται μέσα ο φακός, αλλά και για τον αρχικό κατακερματισμό του θολωμένου φακού.

Ουσιαστικά το femtosecond laser αντικαθιστά το απλό μαχαιρίδιο των 2,5 χιλιοστών και τη λαβίδα διάνοιξης του περιφακίου, ενώ η συνέχεια η ολοκλήρωση της επέμβασης γίνεται με την κλασική μέθοδο της φακοθρυψίας.

 

 

View Video