12. Ο καταρράκτης χειρουργείται με Laser;

Βεβαίως, ο καταρράκτης χειρουργείται με Laser.

Το Laser χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες φάσεις της χειρουργικής του καταρράκτη και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα σημαντικών χειρουργικών χειρισμών, ειδικά για την τοποθέτηση πολυεστιακών, ασφαιρικών ή τορικών φακών.

Η επέμβαση με το Femto Laser θεωρείται απαραίτητη φάση της χειρουργικής επέμβασης του καταρράκτη, ειδικά στην περίπτωση ένθεσης Premium ενδοφακών.

 

 

View Video