13. Το Athens Eye Hospital επενδύει στην τεχνολογία femtosecond laser;


Το Athens Eye Hospital ήταν από τα πρώτα οφθαλμολογικά κέντρα στην Ευρώπη που επένδυσαν στη τεχνολογία Femtosecond Laser, στα πλαίσια της εφαρμογής των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην υπηρεσία των ασθενών του.

Πιστεύουμε ότι κάθε εξέλιξη πρέπει να καθοδηγείται από ανθρωπιστικά, όχι οικονομικά, κριτήρια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που βρίσκουν ουσιαστική διαγνωστική ή/και θεραπευτική εφαρμογή.

Περισσότερα για τη χρήση και τα πλεονεκτήματα του Femtosecond Laser για την εγχείρηση του καταρράκτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ.