14. Έχω καταρράκτη και εκφυλιστική ωχροπάθεια. Τι πρέπει να αντιμετωπίσω πρώτα;


Η εκφυλιστική ωχροπάθεια είναι ένα σοβαρό νόσημα που προσβάλλει την ωχρά κηλίδα, την περιοχή δηλαδή του αμφιβληστροειδή που είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση.

Η προσβολή της ωχράς μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα συνηθισμένες δραστηριότητες, όπως το διάβασμα ή η οδήγηση, να φαντάζουν από δύσκολες έως αδύνατες.

Η αντιμετώπιση  της εκφυλιστικής ωχροπάθειας υγρού τύπου (που εμφανίζεται σπανιότερα και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη παθολογικών νεοαγγείων και οιδήματος) γίνεται με ειδικό laser και προηγείται της επέμβασης του καταρράκτη.

Στην ωχροπάθεια ξηρού τύπου (χωρίς νεοαγγεία και οίδημα) δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και, αν η μείωση της κεντρικής όρασης, που οφείλεται σε αυτήν, είναι μεγάλη, η αφαίρεση του θολωμένου φακού δεν θα προσφέρει ουσιαστική βελτίωση. Νεώτερες μελέτες μάλιστα δείχνουν αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης ωχροπάθειας ή επιδείνωσης μιας υπάρχουσας μετά από εγχείρηση καταρράκτη, για λόγους που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός σας θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.