Κατά την επέμβαση του καταρράκτη αφαιρείται μεν ο θολωμένος φακός, διατηρείται όμως ο σάκος που τον περιείχε, ώστε να φιλοξενηθεί στο εσωτερικό του ο τεχνητός ενδοφακός.

Αυτός ο σάκος, που ονομάζεται περιφάκιο, έχει δύο επιφάνειες,  την πρόσθια και την οπίσθια.

Αν και ένα μεγάλο, κυκλικό, κεντρικό τμήμα του προσθίου περιφακίου αφαιρείται κατά την επέμβαση (πρόσθια καψουλόρηξη), το οπίσθιο περιφάκιο διατηρείται ακέραιο και είναι δυνατόν να θολώσει από πολλαπλασιασμό των κυττάρων του φακού, που παρέμειναν στον σάκο μετά την επέμβαση.

Αυτή η θόλωση του οπισθίου περιφακίου (που αναφέρεται ορισμένες φορές και ως δευτερογενής καταρράκτης) μπορεί να εμφανιστεί μερικούς μήνες ή λίγα χρόνια μετά την επέμβαση.

Η αντιμετώπιση είναι αρκετά απλή, δεν χρειάζεται επέμβαση και πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού laser (YAG laser).

Στο Athens Eye Hospital εκτελούμε, εκτός από την πρόσθια, και οπίσθια καψουλόρηξη, δηλαδή δημιουργούμε ένα κυκλικό άνοιγμα και στο πίσω μέρος του σάκου, εκμηδενίζοντας έτσι το ενδεχόμενο να εμφανιστεί δευτερογενής καταρράκτης.

View Video