4. Πρέπει ο καταρράκτης να χειρουργείται αμέσως;


Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται από το πόσο επηρεάζει τη ζωή του κάθε ασθενούς.

Άτομα με πολλές, απαιτητικές για την όραση, δραστηριότητες (διάβασμα, υπολογιστές, οδήγηση) αισθάνονται πιο έντονα τα συμπτώματα της μείωσης της όρασης, που συνοδεύει τον καταρράκτη, από άλλα άτομα λιγότερο δραστήρια.

Ο οφθαλμίατρος έχει κυρίως συμβουλευτικό ρόλο. Ο ασθενής είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν επιθυμεί να χειρουργηθεί, ανάλογα με το πόσο η όρασή του τον εξυπηρετεί στην καθημερινότητά του.