5. Διαφέρει το αποτέλεσμα της επέμβασης, ανάλογα με το πόσο προχωρημένος είναι ο καταρράκτης;


Όχι. Κατά την επέμβαση του καταρράκτη ο θολωμένος φακός αφαιρείται πλήρως (εκτός από το περιφάκιο, δηλαδή τον σάκο που τον περιείχε) και δεν έχει σημασία αν ο καταρράκτης ήταν αρχόμενος ή προχωρημένος.

Ώριμοι ή υπερώριμοι καταρράκτες όμως είναι πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές κατά την επέμβαση.

Γι’ αυτό παίζει ρόλο η εμπειρία και η τεχνική του χειρουργού, ώστε να εκμηδενιστούν τέτοια δυσάρεστα ενδεχόμενα.