Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαρτίου 2014

"Current trends in the surgical management
of facial nerve palsy"
με ομιλητή τον Μαυρικάκη Ιωάννη
"Current trends in the surgical management of facial nerve palsy"


με ομιλητή τον Μαυρικάκη Ιωάννη


Σκοπός της ομιλίας είναι η ενημέρωση του γενικού οφθαλμίατρου για την σωστή αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενών με πάρεση προσωπικού νεύρου.

Κατα την διάρκεια της ομιλίας έγινε επισκόπιση στην αιτιολογία, τις οφθαλμολογικές επιπλοκές, και την συντηρητική/χειρουργική αντιμετώπιση της πάρεσης του προσωπικού νεύρου.