Νέο εργαστήριο Προσαρμοστικών Οπτικών

 

Το Athens Eye Hospital διευρύνοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες επενδύει σε νέες ερευνητικές υποδομές.

 Στο νέο Εργαστήριο Προσαρμοστικών Οπτικών θα διεξάγεται έρευνα που θα σχετίζεται με την κατανόηση βασικών πτυχών της ανθρώπινης όρασης, την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων και απεικονιστικών συστημάτων υψηλής ευκρίνειας.

Οι νέες αυτές δραστηριότητες θα έχουν στόχο τόσο τη δημιουργία πρωτογενούς γνώσης όσο και της εφαρμογής στην οφθαλμολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του Τμήματος Ερευνών